PROGRAM OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE – POIM

Prioritatile de finantare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului de Parteneriat prin abordarea directa a doua dintre cele cinci provocari de dezvoltare identificate la nivel national: Infrastructura si Resursele.
POIM finanteaza activitati din patru sectoare: infrastructura de transport, protectia mediului, managementul riscurilor si adaptarea la schimbarile climatice, energie si eficienta energetica, contribuind la Strategia Uniunii pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii.
 Obiectiv general
·       Dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie si prevenirea riscurilor la
standarde europene, in vederea crearii premiselor unei cresteri economice sustenabile,
in conditii de siguranta si utilizare eficienta a resurselor naturale.
Obiective strategice
·       Promovarea unei economii bazate pe consumul redus de carbon prin masuri de eficienta energetica;
·       Promovarea energiei verzi;
·       Promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul si o utilizare eficienta a resurselor.
AXE PRIORITARE – POIM
AXA PRIORITARA 1: Imbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a metroului
Prioritate de investitii 1.1 Cresterea mobilitatii prin dezvoltarea transportului rutier pe reteaua rutiera TEN-T centrala;
Prioritate de investitii 1.2 Cresterea mobilitatii pe reteaua feroviara TEN-T centrala;
Prioritate de investitii 1.3 Cresterea gradului de utilizare a cailor navigabile si a porturilor situate pe reteaua TEN-T centrala;
Prioritate de investitii 1.4 Cresterea gradului de utilizare a transportului cu metroul in Bucuresti-Ilfov.
AXA PRIORITARA 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient
Prioritate de investitii 2.1 Cresterea mobilitatii pe reteaua rutiera TEN-T globala
Prioritate de investitii 2.2 Cresterea accesibilitatii zonelor cu o conectivitate redusa la infrastructura rutiera a TEN-T
Prioritate de investitii 2.3 Cresterea gradului de utilizare sustenabila a aeroporturilor
Prioritate de investitii 2.4 Cresterea volumului de marfuri tranzitate prin terminale intermodale si porturi
Prioritate de investitii 2.5 Cresterea gradului de siguranta si securitate pe toate modurile de transport si reducerea impactului transporturilor asupra mediului
Prioritate de investitii 2.6 Reducerea timpului de stationare la punctele de comunicare transnationala
Prioritate de investitii 2.7 Cresterea sustenabilitatii si calitatii transportului feroviar
AXA PRIORITARA 3: Dezvoltarea infrastrucurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor
Prioritate de investitii 3.1 Reducerea numarului depozitelor neconforme si cresterea gradului de pregatire pentru reciclare a deseurilor in Romania;
Prioritate de investitii 3.2 Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei.
AXA PRIORITARA 4: Protectia mediului prin masuri de conservare a biodiversitatii, monitorizarea calitatii aerului si decontaminare a siturilor poluate istoric
Prioritate de investitii 4.1 Cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii si refacerea ecosistemelor degradate
Prioritate de investitii 4.2 Cresterea nivelului de evaluare si monitorizare a calitatii aerului la nivel national prin dezvoltarea instrumentelor de monitorizare;
Prioritate de investitii 4.3 Reducerea suprafetelor poluate istoric.
AXA PRIORITARA 5: Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, prevenirea si gestionarea riscurilor
Prioritate de investitii 5.1 Reducerea efectelor si a pagubelor asupra populatiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbarile climatice, in principal de inundatii si eroziune costiera;
Prioritate de investitii 5.2 Cresterea nivelului de pregatire pentru o reactie rapida si eficienta la dezastre a echipajelor de interventie.
AXA PRIORITARA 6: Promovarea energiei curate si eficientei energetice in vederea sustinerii unei economii cu emisii scazute de carbon
Prioritate de investitii 6.1 Cresterea producsiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa, biogaz, geotermal);
Prioritate de investitii 6.2 Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali;
Prioritate de investitii 6.3 Reducerea consumului mediu de energie electrica la nivelul locuintelor;
Prioritate de investitii 6.4 Cresterea economiilor in consumul de energie primara produsa prin cogenerare de inalta eficienta.
AXA PRIORITARA 7: Cresterea eficientei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare in orasele selectate
Prioritate de investitii 7.1 Cresterea eficientei energetice in sistemele centralizate de transport si distributie a energiei termice in orasele selectate;
Prioritate de investitii 7.2 Cresterea eficientei energetice in sistemul centralizat de furnizare a energiei termice in Municipiul Bucuresti.
AXA PRIORITARA 8: Sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale
 Prioritate de investitii 8.1 Cresterea capacitatii Sistemului Energetic National pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile;
Prioritate de investitii 8.2 Cresterea gradului de interconectare a Sistemului National de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine.