POCU

PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN – PO CU
Programul Operational Capital Uman (PO CU) stabileste prioritatile de investitii, obiectivele specifice si actiunile asumate de catre Romania in domeniul resurselor umane, continuand astfel investitiile realizate prin Fondul Social European in perioada 2007-2013 si contribuind, totodata, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014-2020) - implicit al Fondurilor Europene Structurale si de Investitii din Romania, si anume, de a reduce disparitatile de dezvoltare economica si sociala dintre Romania si Statele Membre ale UE.
Obiective specifice
·       Promovarea calitatii sistemului de educatie si formare profesionala initiala si continua, inclusiv a invatamantului superior si a cercetarii;
·       Promovarea culturii antreprenoriale si imbunatatirea calitatii si productivitatii muncii;
·       Facilitarea insertiei tinerilor si a somerilor de lunga durata pe piata muncii;
·       Dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile si incluzive;
·       Promovarea (re)insertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv in zonele rurale;
·       Imbunatatirea serviciilor publice de ocupare;
·       Facilitarea accesului la educatie si pe piata muncii a grupuriloe vulnerabile.
AXE PRIORITARE
AXE PRIORITARA 1: Initiativa locuri de munca pentru tineri
Prioritate de investitii 1.1 Cresterea ocuparii tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16-24 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile eligibile (Centru, Sud-Est si Sud Muntenia)
Prioritate de investitii 1.2  Imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem nonformal si informal al tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16-24 ani, cu rezidenta in regiunile eligibile (Centru, Sud-Est si Sud Muntenia)
AXA PRIORITARA 2: Imbunatatirea situatiei tinerilor din categori NEETs
Prioritate de investitii 2.1 Cresterea ocuparii tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16-24 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile eligibile (Bucuresti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)
Prioritate de investitie 2.2 Imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem nonformal si informal al tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16-24 ani, cu rezidenta in regiunile eligibile (Bucuresti- Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).
Prioritate de investitii 2.3 Cresterea numarului tinerilor NEETs inactivi inregistrati la Serviciul Public de Ocupare
AXA PRIORITARA 3: Locuri de munca pentru toti
Prioritate de investitii 3.1 Cresterea ocuparii somerilor si a persoanelor inactive, cu accent pe someri de lunga durata, lucratorii varstnici (55-64 ani), persoanelor cu nivel redus de educatie.
Prioritate de investitii 3.2 Cresterea ocuparii cetatenilor romani apartinand minoritatii roma.
Prioritate de investitii 3.3 Cresterea ocuparii persoanelor din mediul rural, in special cele din agricultura de subzistenta si semi-subzistenta.
Prioritate de investitii 3.4 Imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal al somerilor si persoanelor inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii varstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de educatie.
Prioritate de investitii 3.5 Imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal al cetatenilor romani apartinand minoritatii roma.
Prioritate de investitii 3.6 Imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal al persoanelor din mediul rural, in special cele dinn agricultultura de subzistenta si semi-subzistenta.
Prioritate de investitii 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana.
Prioritate de investitii 3.8 Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane si de conditii de lucru imbunatatite in vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC/ si conform domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI.
Prioritate de investitii 3.9 Cresterea sanselor de reintegrare pe piata muncii a lucratorilor care urmeaza sa fie disponibilitati/ concediati prin furnizarea de masuri de outplacement.
Prioritate de investitii 3.10 Adaptarea structurilor SPO de la nivel national si teritorial prin introducerea unor noi instrumente/ sisteme/ proceduri/ servicii/ mecanisme etc. privind nevoile pietei muncii/ corelarea cererii cu oferta de forta de munca, monitorizarea serviciilor furnizate de SPO, dezvoltarea bazei de date privind tinerii NEETs.
Prioritate de investitii 3.11 Cresterea satisfactiei clientilor SPO, a diversitatii si gradului de cuprindere a serviciilor oferite angajatilor si persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca.
Prioritate de investitii 3.12 Imbunatatirea nivelului de cunostinte/ competente/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor.
AXA PRIORITARA 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei
Prioritate de investitii 4.1 Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii roma (acele comunitati in care populatia apartinand minoritatii roma reprezinta minim 10% din totalul populatiei la nivelul comunitatii), prin implementarea de masuri integrate.
Prioritatea de investitii 4.2 Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (non-roma), prin implementarea de masuri integrate.
Prioritate de investitii 4.3  Imbunatatirea alfabetizarii digitale a populatiei din comunitatile dezavantajate prin sustinerea procesului de formare in cadrul retelei PAPI (e-incluziune).
Prioritate de investitii 4.4 Reducerea numarului de persoane apartinand grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesionala adecvate nevoilor specifice.