POC

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL - POC

PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE - POC
Obiectivul general al Programului Operational Competitivitate (POC) este acela de a sustine investitiile menite sa raspunda nevoilor si provocarilor legate de nivelul redus al competitivitatii economice, in special in ceea ce priveste sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare si inovare (CDI) si  infrastructura subdezvoltata de TIC si implicit servicii slab dezvoltate, pozitionandu-se astfel ca un factor generator de interventii orizontale in economie si societate, de natura sa antreneze crestere si sustenabilitate. 
Obiective strategice
·       Stimularea dezvoltarii capacitatilor si infrastructurii CDI (publice si private) determinata de cererea de cercetare;
·       Consolidarea capacitatii de CDI a institutiilor din Romania de a se integra in mod eficient in retelele europene si internationale;
·       Cresterea cercetarii CDI private;
·       Sprijinirea infrastructurii de CD si capacitatii de a dezvolta centre de excelenta, bazate pe clustere de competitivitate existente sau viitoare si conectate cu centre de CDI in cadrul unor poli de crestere;
·       Promovarea unui mediu favorabil inovarii in mediul de afaceri,prin dezvoltare de produse si servicii, transfer tehnologic, crearea de retele si clustere.
AXE PRIORITARE - POC
AXA PRIORITARA 1: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor
Prioritate de investitii 1.1 Promovarea Investitiilor in C&I, dezvoltarea de legaturi si sinergii intre intreprinderi,centre de cercetare si dezvoltare si invatamantul superior;
Prioritate de investitii 1.2 Imbunatatirea infrastructurilOr de cercetare si inovare si a capacitatilor pentru a dezvolta excelenta in materie de C&I si promovarea centrelor de competenta.
AXA PRIORITARA 2: Tehnologia Infrmatiei si Comunicatiei (TIC) pentru o economie digitala competitiva
Prioritate de investitii 2.1 Extinderea conexiunii in banda larga si difuzarea retelelor de mare viteza, precum si sprijinirea adoptarii tehnologiilor emergente si a retelelor pentru economia digitala; incluziune digitala, cultura online si e-sanatate;
Prioritate de investitii 2.2  Dezvoltarea produselor si serviciilor TIC, a comertului electronic si a cererii de TIC;
Prioritate de investitii 2.3 Consolidarea aplica?iilor TIC pentru guvernare electronica, e-learning