POR

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL-POR

Obiectivul general al Programului Operational Regional este sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor Romaniei, corespunzator nevoilor si resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri, pentru a face din regiunile Romaniei, in special cele ramase in urma, locuri mai atractive pentru a le locui, vizita, investi si munci.
Obiective specifice
·       Cresterea rolului economic si social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrica, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrata a Regiunilor;
·       Imbunatatirea eccesibilitatii in regiuni si in special a accesibilitatii centrelor urbane si a legaturilor lor cu arealele inconjuratoare;
·       Cresterea calitatii infrastructurii sociale a regiunilor;
·       Cresterea competitivitatii regiunilor ca locatii pentru afaceri;
·       Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea Regiunilor.
 
AXE PRIORITARE - POR
AXA PRIORITARA 1 : Promovarea transferului tehnologic
Prioritare de investitii 1.1  Promovarea investitiilor de afaceri in inovare si cercetare, dezvoltarea legaturilor si a sinergiilor intre intreprinderi, centre de cercetare-dezvoltare si de educatie, in special dezvoltarea produselor si serviciilor, transfer tehnologic, inovare sociala, networking, clustere.
AXA PRIORITARA 2: Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii
Prioritati de investitii 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.
Prioritate de investitii 2.2 Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.
AXA PRIORITARA 3: Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon
Prioritate de investitii 3.1 Sprijinirea eficientei energetice si utilizarea energiei regenerabile in infrastructura publica, inclusiv cladiri publice si in sectorul locuintelor.
Prioritate de investitii 3.2 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, in particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbana ?i a unor masuri relevante pentru atenuarea adaptarilor.
AXA PRIORITARA 4: Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile
Prioritate de investitii 4.1 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, in particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbana si a unor masuri relevante pentru atenuarea adaptarilor.
Prioritate de investitii 4.2 Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii ?i decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului.
Prioritate de investitii 4.3 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica, economica si socials a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale.
Prioritate de investitii 4.4  Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare.
AXA PRIORITARA 5: Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural
Prioritate de investitii 5.1 Conservarea, protectia, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural.
Prioritatea de investitii 5.2 Realizarea de actiuni destinate imbunatatiirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului.
AXA PRIORITARA 6: Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala
Prioritate de investitii 6.1 Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN-T.
AXA PRIORITARA 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabila a turismului
Prioritate de investitii 7.1 Sprijinirea unei cresteri favorabile ocuparii fortei de munca, prin dezvoltarea potentialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone precum si sporirea accesibilitatii si dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice.
AXA PRIORITARA 8: Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale
Prioritate de investitii 8.1 Investitiile in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile  sociale.
AXA PRIORITARA 9: Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate  din mediul urban
Prioritate de investitii 9.1 Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii.
AXA PRIORITARA 10: Imbunatatirea infrastructurii educationale
Prioritate de investitii 10.1 Investitiile in educatie si formare, inclusiv în formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare.
AXA PRIORITARA 11: Extinderea geografica a sistemului de inregistrare a proprietatilor in cadastru si cartea funciara
Prioritate de investitii 11.1 Consolidarea capacitatii institutionale si o administratie publica eficienta
AXA PRIORITARA 12: Asistenta tehnica
Prioritate de investitii 12.1 Asistenta tehnica