POCA


POCA 2014-2020 îsi propune sa consolideze capacitatea administrativa a autoritaritatilor si institutiilor publice de a sustine o economie moderna si competitiva.

Obiectivul general al POCA este consta în implementarea masurilor privind: consolidarea structurilor, proceselor si competentelor la nivelul institutiilor si autoritatilor administratiei publice centrale, imbunatarirea managementului resurselor umane, eficientei sistemului judiciar, cresterea calitatii, transparentei, responsabilitatii serviciilor publice, precum si reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri si cetateni.

·      Axa Prioritara 1 - Structuri eficiente la nivelul tuturor palierelor administrative si judiciare

Prioritate de investitii 1.1 - Investitii în capacitatea institutionala si în eficienta administratiilor si a serviciilor publice în vederea realizarii de reforme, a unei mai bune reglementari si a bunei guvernante.

Obiectiv specific 1.1 - ” Dezvoltarea planificarii strategice, a bugetarii pe programe si a practicilor de coordonare/cooperare/consultare în administratia publica centrala”:

Obiectiv specific 1.2 - Dezvoltarea si implementarea de politici si instrumente moderne de management al resurselor umane”

Obiectiv specific 1.3 -”Îmbunatatirea eficientei sistemului judiciar”

·      Axa Prioritara 2 – Administratie publica si sistem judiciar eficace si transparente

Prioritate de investitii 2.1 - Investitii în capacitatea institutionala si în eficienta administratiilor si a serviciilor publice în vederea realizarii de reforme, a unei mai bune reglementari si a bunei guvernan?e

Obiectiv specific 2.1 -”Oferirea de servicii publice de calitate pentru cetateni si mediul de afaceri”

Obiectiv specific 2.2 -” Cresterea transparentei, integrita?tii ?i responsabilitatii la nivelul autoritatilor si institutiilor publice”

Obiectiv specific 2.3 - ”Îmbunatatirea accesului si a calitatii serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparente ?i integritati sporite la nivelul acestuia”

·      Axa Prioritara 3 – Asistenta tehnica

Obiectiv specific: Sprijin pentru implementarea eficienta si transparenta a PO CA 2014 - 2020