Consultanta Fonduri Nerambursabile Cluj - Fonduri Europene pentru Dezvoltare Rurala

Consultanta Proiecte Europene Cluj

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA – PNDR
Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 ( PNDR) – program prin care se acorda fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei, iar obiectivul general este acela de dezvoltare economico – sociala a spatiului rural din Romania.
Obiective strategice
·       Restructurarea si cresterea viabilitatii exploatatiilor agricol;
·       Gestionarea durabila a resurselor naturale si combaterea schimbarilor climatice;
·        Diversificarea activitatilor economice, crearea de locuri de munca, imbuanatatirea infrastructurii si serviciilor pentru imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale.
Principalele prioritati de dezvoltare rurala pentru perioada de programare 2014-2020
1.     Modernizarea si cresterea viabilitatii exploatatiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea catre piata si procesare a produselor agricole;
2.     Incurajarea intineririi generatiilor de agricultori prin sprijinirea instalarii tinerilor fermieri;
3.     Dezvoltarea infrastructurii rurale de baza ca preconditie pentru atragerea investitiilor in zonele rurale si crearea de noi locuri de munca si implicit la dezvoltarea spatiului rural;
4.     Incurajarea diversificarii economiei rurale prin promovarea crearii si dezvoltarii IMM-urilor in sectoarele nonagricole din mediul rural;
5.     Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram dedicate;
6.     Incurajarea dezvoltarii locale plasate in responsabilitatea comunitatii prin intermediul abordarii LEADER. Competen?a transversala a LEADER imbunatateste competitivitatea, calitatea vietii si diversificarea economiei rurale, precum si combaterea saraciei si excluderii sociale.
Masuri PNDR 2014-2020
Masura 4: Investitii in active fizice
SubMasura 4.1 - Investitii in exploatatii agricole
SubMasura 4.1 a - Investitii in exploatatiile pomicole
SubMasura 4.2 - Investitii pentru procesarea/marketingul produselor agricole
SubMasura 4.2 a - Investitii in procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol
SubMasura 4.3 - Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice
Masura 6: Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor
SubMasura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
SubMasura 6.2 – Sprijin pentru infiintarea de activitati neagrare in zone rurale
SubMasura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
SubMasura 6.4 – Investitii in cearea si dezvoltarea de activitati neagrare
Masura 7: Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale
SubMasura 7.2 – Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica
SubMasura 7.6 – Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural
 Masura 8: Investitii in dezvoltarea zonelor forestiere si ameliorarea viabilitatii padurilor
SubMasura 8.1 – Impadurirea si crearea de suprafete impadurite
Masura 9: Sprijin pentru infiintarea grupurilor de producatori in sectorul agricol
SubMasura 9 a – Infintarea grupurilor de producatori in sectorul pomicol

Proiecte Europene Cluj Napoca - Consultant Proiecte Europene Cluj