Proiecte Europene Cluj - Consultanta Achizitii Publice Cluj

Consultanta Achizitii Publice Cluj

Pentru a va sprijini in demersul dumneavoastra de a participa in calitate de ofertant in cadrul procedurilor de achizitii publice reglementate de OUG 34/2006 si legislatia in vigoare va punem la dispozitie urmatoarele servicii:
  • Servicii de consultanta proceduri de achizitii publice oferite atat autoritatilor contractante cat si potentialilor ofertanti;
  • Elaborarea planificarii, strategiei si documentatiei aferente procesului de achizitii publice;
  • Organizarea licitatiilor pentru beneficiarii de fonduri nerambursabile (fonduri structurale, ajutoare de minimis);
  • Analiza documentatiei intocmite de autoritatea contractanta in scopul atribuirii contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
  • Stabilirea si aplicarea unui cadru unitar de elaborare si implementare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
  • Consiliere in vederea utilizarii cailor de atac – contestatie adresata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) sau actiune in contencios administrativ;
  • Asistenta licitatii SEAP (www.e-licitatie.ro).
  • Notificarea modificarilor legislative din domeniul achizitiilor publice si prezentarea implicatiilor acestora asupra activitatii curente;
  • Asistenta in relatia cu institutiile statului cu competente in domeniul achizitiilor publice.

Consultanta Fonduri Europene Cluj Napoca - Proiecte Finantare Europeana Cluj - Consultant Achizitii Publice Cluj Napoca