Stagii de practica si consiliere profesionala pentru elevii din regiunea de dezvoltare Nord-Vest in domeniile turism si alimentatie,
cod MySMIS 131808

Beneficiar: RCG CENTRUL DE CONSULTANTA NORD VEST IN MANAGEMENT SI ACHIZITII SRL
Valoare proiect: 2,312,066.30 lei, din care cofinantare UE 2,196,462.99 lei
Obiectivul proiectului: Cresterea participarii elevilor din invatamantul secundar superior si tertiar non-universitar din regiunea Nord-Vest la programe de invatare la locul de munca si dezvoltarea deprinderilor socio-profesionale prin organizarea de stagii de practica, consiliere si orientare profesionala pentru 185 de elevi din unitatile de invatamant cu profil de turism si alimentatie.
 
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman.

 
 

Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informatii detaliate despre celelate programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro.


Solicitant: RCG CENTRUL DE CONSULTANTA NORD VEST IN MANAGEMENT SI ACHIZITII SRL
Partener: RSC CONSULTING SRL

Obiectivul general:
Cresterea participarii elevilor din invatamantul secundar superior si tertiar non-universitar din regiunea Nord-Vest la programe de invatare la locul de munca si dezvoltarea deprinderilor socio-profesionale prin organizarea de stagii de practica, consiliere si orientare profesionala pentru 185 de elevi din unitatile de invatamant cu profil de turism si alimentatie.


Obiective specifice:
OS1 - Cresterea capacitatii de integrare pe piata muncii pentru 185 de elevi prin implicarea intr-un program de consiliere si orientare profesionala, respectiv intr-un program de sensibilizare-informare privind nediscriminarea si egalitatea de sanse pe piata muncii pe o perioada de 17 luni

OS2 - Facilitarea tranzitiei de la educatie la piata muncii prin implicarea a 185 de elevi intr-un program de practica dezvoltat prin proiect pe o perioada de 19 luni

OS3 - Dezvoltarea cooperarii intre unitatile de invatamant cu profil de turism si alimentatie si firme private din domeniu si dezvoltarea deprinderilor elevilor prin dezvoltarea unei platforme online cu 3 module pe o perioada de 20 de luni.ACTIVITATI:DESCRIEREA PROIECTULUI
Contributia proiectului la atingerea Obiectivului Specific de program 6.14 “Cres?terea participa?rii la programe de i^nva?t?are la locul de munca? a elevilor s?i ucenicilor din i^nva?t?a?ma^ntul secundar s?i tert?iar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potent?ial competitiv identificate conform SNC s?i din domeniile de specializare inteligenta? conform SNCDI” este justificata prin prisma activitatilor destinate celor 185 de elevi, respectiv: organizarea a 185 de stagii de practica destinate elevilor selectati in grupul tinta care urmeaza un program de studiu in domeniul turism si alimentatie in cadrul unitatilor de invatamant secundar superior si tertiar non-universitar din regiunea Nord-Vest, furnizarea serviciilor de orientare si consiliere profesionala pentru cei 185 de elevi din grupul tinta, realizarea sesiunilor de constientizare privind principiile orizontale promovate in cadrul Comunitatii Europene (egalitate de sanse, nediscriminare), promovarea in mediul online a prezentului proiect (prin prisma rezultatelor formarii teoretice si practice); Proiectul va contribui la dezvoltarea parteneriatului scoala – agent economic, valorificand experienta anterioara a solicitantului si initiind noi relatii de cooperare pentru formare profesionala initiala: - Proiectul va asigura consolidarea perteneriatelor existente intre scoli si agenti economici (parteneri de practica) incurajand prin activitatile propuse continuarea acestor parteneriate - Proiectul va asigura formarea de noi parteneriate scoala-agenti economici asigurand cadrul necesar pentru indeplinirea acestui deziderat. Stagiile de practica destinate celor 185 de elevi vor fi efectuate in conformitate cu programa scolara. Prin urmare, dupa stabilirea responsabililor pentru organizarea stagiilor de practica (cadre didactice, expert grup tinta, expert stagii practica) si dupa selectia dosarelor de practica, vor fi contactati partenerii de practica in vederea stabilirii termenelor si a altor conditii specifice (programare alocare elevi; stabilire departamente de lucru si rezultate asteptate, roluri si responsabilitati). Ulterior acestor etape procedurale si esentiale, activitatile de practica se vor desfasura la sediul partenerului de practica selectat si se vor gestiona prin indrumarea directa a expertilor stagii de practica si sub monitorizarea cadrelor didactice supervizoare (stabilite de catre entitatile de invatamant cu care se vor incheia conventiile de practica). Proiectul pune accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC ?i domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI deoarece 100% din stagiile de practica vor fi efectuate la operatori economici ale caror coduri CAEN se regasesc in Anexa 5 la ghidul solicitantului. In cazul prezentului proiect Conform INS, in anul 2017, la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest, existau 4197 intreprinderi active in domeniul turismului si alimentatiei, reprezentand baza din care vor fi selectati partenerii de practica. Astfel, partenerii care vor fi selectati vor trebui sa prezinte o disponibilitate de organizare a stagiilor de invatare la locul de munca, vor detine conditii favorabile organizarii de stagii de practica (resurse tehnico-materiale adecvate, numar de resurse umane), vor avea experienta semnificativa in domeniu. De asemenea, pentru a asigura sustenabilitatea activitatilor de practica, partenerii selectati vor avea si nevoie de personal aditional. In ceea ce priveste contributia proiectului la indeplinirea obiectivului specific al apelului, respectiv OS - 6.14, prezentul proiect sustine crearea de parteneriate pe termen lung intre unitatile de invatamant vizate prin proiect si firme din domeniul turismului si alimentatiei (Solicitantul si Partenerul) in scopul dezvoltarii competentelor profesionale si a consolidarii cunostintelor teoretice dobandite de elevi in cadrul unitatilor de invatamant vizate prin proiect. Asigurarea sustenabilitatii pe termen mediu si lung in raport cu parteneriatele incheiate in perioada de implementare a proiectului, va contribui in mod direct la indeplinirea obiectivului specific al programului, determinand cresterea numarului absolventilor de invatamant secundar superior si tertiar non-universitar care isi gasesc un loc de munca ca urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca. Activitatile de consiliere si orientare in cariera organizate in cadrul proiectului prin colaborarea constructiva cu partenerul S.C. ARINI S.R.L, reprezinta, alaturi de stagiile de practica, o componenta esentiala in cresterea capacitatii de angajabilitate pe piata muncii in randul elevilor din domeniul turism si alimentatie. Consilierea profesionala va fi destinata celor 185 de elevi selectati in grupul tinta, intrucat prin aceasta consiliere si orientare profesionala se urmareste conturarea unui profil profesional si personal pentru fiecare elev inclus in grupul tinta, in scopul facilitarii tranzitiei de la educatie la o viata activa. Identificarea pentru fiecare elev a profilului personal, identificarea abilitatilor si a nivelului de incredere in sine, respectiv formarea elevilor in ceea ce priveste intocmirea unui CV si modul de prezentare la un interviu, reprezinta premise necesare ce se doresc a fi dezvoltate pentru o mai buna insertie a elevilor pe piata muncii, dupa absolvirea studiilor. Prin programul de consiliere profesionala, se va urmari autocunoasterea fiecarui elev beneficiar in vederea constientizarii capacitatilor si a abilitatilor proprii, conturarii rutei profesionale potrivite in acord cu aptitudinile, valorile, interesele si aspiratiile sale; identificarea competentelor necesare pentru obtinerea carierei dorite (competente profesionale specifice si competente transversale); dezvoltarea increderii in fortele proprii si cunoasterea mai bine a propriilor abilitati profesionale. Astfel, se urmareste identificarea afinitatii elevului cu particularitatile diferitelor specializari pe care le studiaza si autodefinirea cu una/ mai multe dintre aceste specializari in raport cu propriile interese/afinitati/valori. In acest demers, testarea psihologica si orientarea profesionala pot fi resurse semnificative, alaturi de informatiile si discutiile purtate cu consilierul specializat. Consilierea profesionala urmareste sa-l determine pe elev sa fie coparticipant la propriul destin, prin informare, educare, autoinformare, autoorientare, capabil de a face alegeri educational-profesionale rationale, justificate si motivante. Consilierea profesionala va produce o imbunatatire a nivelului de autocunoastere a fiecarui elev si de identificare a traseului profesional in functie de rezultatele obtinute. La acest moment al proiectarii planului de actiune, sunt anticipate urmatoarele efecte pe termen scurt si lung (economice, sociale si educationale) potential generate prin implementarea proiectului: Definirea directiilor de actiune in raport cu parcursul profesional ce se doreste a fi urmat dupa absolvire de catre fiecare elev inclus in grupul tinta (educational, termen scurt); Insusirea conceptelor intr-un ritm mai rapid prin implicarea activa in procesul de invatare (stagii de practica) comparativ cu situatia in care ar fi participat doar pasiv la procesul educational (educational, termen scurt); Maximizarea ratei de retentie a informatiilor pentru elevi prin imbinarea experientei teoretice cu experienta reala-practica; Cresterea veniturilor pentru persoanele care detin calificari/experiente suplimentare (stagii de practica, internship-uri) comparativ cu restul populatiei care detine doar studiile superioare/medii (economic, termen lung); Cresterea ratei angajabilitatii direct proportional cu numarul tinerilor care detin atat cunostinte teoretice, cat si abilitati practice in domeniul studiat (termen mediu –lung, economic si educational); Reducerea ratei somajului in randul tinerilor absolventi la nivelul regiunii Nord-Vest, respectiv cresterea angajabilitatii ca raport al unitatilor de invatamant de profil turism-alimentatie implicate (termen mediu –lung, economic); Cresterea economica si a bunastarii sociale a populatiei de la nivelul regiunii Nord-Vest (termen mediu – lung, economic –social); Reducerea procesului alocat pregatirii la locul de munca a elevilor care absolva o forma de invatamant, stagiile de practica si orientarea in cariera, respectiv cea profesionala determinand recrutarea de personal calificat, constient privind directia de dezvoltare profesionala si mai pregatit pentru piata muncii; Acoperirea temporara a deficitului de personal in activitatile specifice ale organismelor private – gazda; Armonizarea cerintelor educationale ale stagiului de practica cu realitatea economica din cadrul organizatiilor, prin incheierea unor parteneriate si intermedierea cu ajutorul tutorilor a comunicarii intre cele doua entitati: unitatea de invatamant din domeniul turismului si alimentatiei si compania-partener de practica. Contributia activitatii de consiliere si orientare profesionala la atingerea obiectivului specific vizat de prezentul apel de proiecte este iminenta, generand un efect pozitiv pe termen lung asupra elevilor beneficiari de program (selectati din grupul tinta), prin a) furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor; b) evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale; c) dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc de munca, in vederea luarii de catre acesta a deciziei privind propria cariera; d) instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca. Informarea privind piata muncii, stabilirea traseului profesional, evaluarea si autoevaluarea se realizeaza prin autoinformare, prin acordarea de servicii de consiliere individuala si de grup oferite grupului tinta in vederea facilitarii cautarii unui loc de munca. Contributia sesiunilor de sensibilizare privind discriminarea si de informare asupra egalitatii de sanse asupra grupului tinta este reprezentata prin rolul acestor principii, cu precadere pe piata muncii. Principiul nediscriminarii, precum si cel al egalitatii de sanse sprijina, pe de o parte, cunoasterea de catre elevi (viitori absolventi si potential angajati) in cunoasterea si apararea propriilor drepturi pe piata muncii, iar pe de alta ofera tinerilor educatia necesara in recunoasterea si respectarea drepturilor omului in campul muncii. In ceea ce priveste angajabilitatea, sesiunile de constientizare pun bazele unui comportament adecvat pe piata muncii, menit sa confere stabilitatea pe piata muncii a tinerilor – cunoscand drepturile si respectandu-le totodata in relatiile interumane din campul muncii. Nerespectarea acestor principii, in special principiul nediscriminarii conduce la sanctionarea din partea angajatilor a celor ce le incalca, in timp ce egalitatea de sanse educa tinerii in procesul de valorificare a oportunitatilor de pe piata muncii. Platforma online contribuie la dezvoltarea continua a persoanelor din grupul tinta, oferind: mijloace de corelare a nevoii de participare la stagii de practica cu nevoia de personal calificat in domeniul turismului si alimentatiei, resurse de invatare a deprinderilor socio-profesionale necesare pentru o mai facila integrare pe piata muncii, modalitati de a sustine antreprenoriatul in randul tinerilor (resurse informationale, modalitate de comunicare cu persoane specializate in antreprenoriat, mijloace de testare a ideilor de afaceri prin instrumente interactive).

JUSTIFICAREA PROIECTULUI 
Principalele probleme care justifica interventiile propuse in prezentul proiect sunt: 1. Nevoia de forta de munca calificata in domeniul turismului si alimentatiei: Conf. CNIPMME, domeniul HoReCa se afla intr-o criza acuta de locuri de munca, avand nevoie de 50.000 de angajati in anul 2019.De asemenea, piata hoteliera din Romania se afla in 2017, in ce de-al saptelea an consecutiv de crestere, avand peste 20 de milioane de innoptari in cele aproape 100.000 de camere de hotel, reprezentand o crestere de 4% fata de 2016 si cu 57% mai mult decat in 2010, conform studiului publicat de C&W Echinox. Conform INS, Mun. Cluj-Napoca se afla pe locul 5 in topul oraselor din tara care au atras cei mai multi turisti in anul 2017, cu un numar de 355.040 de turisti, avand, de asemenea, un indice net de utilizare de 44,6%. In anul 2018, in regiunea Nord-Vest, numarul total de turisti a fost de 1.721.729. Pentru toate domeniile de formare in care se scolarizeaza prin inv profesional, operatorii economici solicita locuri pentru planul anual de scolarizare, inspectoratelor scolare. Pentru anul scolar 2016-2017 (Planul Regional de actiune pentru invatamant 2016-2025) la nivelul Regiunii NV, operatorii economici au solicitat in total 10747 de locuri. Din analiza datelor legate de nr de contracte incheiate la nivel national pe domenii de formare, pentru domeniul mecanica au fost incheiate cele mai multe contracte, fiind cea mai mare cerere 1965 urmat de turism si alimentatie cu 969 de contracte.In regiunea NV cele mai multe contracte au fost semnate pentru domeniul mecanica 330 si turism si alimentatie 219 Analiza la nivel regional a scos in evidenta relatia directa dintre domeniile de formare cele mai solicitate si numarul de scoli IPT. Domeniile de formare cu cele mai multe scoli: mecanica (60 scoli la nivel regional) Turism si alimentatie (43 scoli) si constructii 18 (scoli) sunt si cele mai solicitate de catre operatorii economici regionali si in topul preferintelor elevilor.Conform ghidurilor de admitere la liceu, unitatile de invatamant din regiunea NV au o capacitate totala de peste 1300 de elevi anual la specializari din domeniul Turism si Alimentatie. Avand in vedere faptul ca este obligatoriu ca elevii din anii terminali sa sustina un numar de 30 ore de practica, prezentul proiect propune organizarea de stagii de practica pentru 185 de elevi din regiunea NV. 2. Nevoia de corelare a competentelor dobanditie in timpul scolii cu cerintele pietei muncii. Conform unui studiu realizat de IRES 2016, 76% din respondenti sustin ca elevii nu sunt suficient de pregatiti pentru a face fata cerintelor pietei muncii, una dintre probleme fiind nivelul scazut al pregatirii practice. Din analiza Raportului de politica publica- Invatamantul tehnic si professional, rezulta ca in perioada analizata (2008- 2015), rata de ocupare cea mai ridicata, s-a inregistrat la grupa de varsta 25-34 ani,pentru nivelul de educatie superior cu valori de peste 40%, pentru nivelul mediu si scazut ( liceu scoala profesionala) valori fiind aproape egale (23,3% si 24,2% ) in anul 2015. Conform aceluiasi raport doua dintre cele mai stringente probleme sunt: rata de succes a examenelor de certificare foarte ridicata (98-100%), dar competente scazute ale absolventilor la angajare; nepotrivire intre exigentele angajatorilor si competentele absolventilor si eficienta scazuta a parteneriatelor scoala agent ec., O alta problema stringenta este numarul mic de absolventi ai ciclului inferior al liceului care solicita continuarea studiilor prin stagii de practica. Astfel, prin activitatile urmarite in cadrului proiectului (stagii de practica, sesiuni de consiliere si orientare profesionala, platforma online), elevii vor dobandi abilitatile si oportunitatile necesare integrarii pe piata muncii. 3. Nevoia de consiliere si orientare in cariera a tinerilor: Conform Raportului de politica publica-Invatamantul tehnic si profesional realizat de Institutul de cercetare a calitatii vietii una dintre cele mai stringente probleme ale invatamantului din Romania este acoperirea insuficienta cu consilieri scolari in invatamantul gimnazial si liceal: conform legislatiei revine 1 consilier / 800 de elevi. In plus, dintre cele 18 ore de activitati de asistenta psihopedagogica, 4 trebuie sa fie de predare, fapt ce reduce si mai mult timpul alocat activitatilor de consiliere si orientare.Deturnarea frecventa a scopului acestei activitati:consilierii gestioneaza de cele mai multe ori probleme emotionale si comportamentale ale elevilor.De cele mai multe ori activ. de orientare si consiliere revin dirigintilor, care le desfasoara ocazional. Conf. studiului realizat de School Education Gateway in 2018,doar 29% dintre elevi beneficiaza de consiliere si orientare in cariera furnizate de catre un specialist extern in domeniu in Romania.De asemenea, in majoritatea cazurilor,(67%), aceste servicii sunt oferite in mod neregulat sau rar (nu mai mult de o data sau de doua ori pe semestru sau an).In acest sens, prezentul proiect are in vedere organizarea de sesiuni de consiliere si orientare profesionala pentru 185 de elevi din GT. 4. Nevoia de pregatire timpurie a tinerilor pentru cerintele pietei fortei de munca. Conform Deloitte, pana in anul 2030, mai putin de 50% din tineri vor avea aptitudinile sau calificarile necesare pentru a participa activ în câmpul muncii. Cercetarea a evidentiat patru abilitati necesare pentru a avea succes in cea de-a patra revolutie industriala, si anume gradul de pregatire a fortei de munca, abilitatile „soft" si cele tehnice, precum si cele antreprenoriale, acompaniate de o atitudine ce pune accentul pe invatare continua pe tot parcursul vietii.De aceea, prezentul proiect vizeaza obtinerea, de catre elevii din GT, de deprinderi si capacitati necesare pentru integrarea pe piata muncii la nivel practic, prin derularea stagiilor de practica si, la nivel teoretic, prin resursele oferite pe platforma online ce va fi dezvoltata prin proiect (cursuri online, materiale educationale in diverse domenii, inclusiv antreprenoriat, posiblitatea de comunicare cu specialisti in aceste domenii). 5. Nivelul scazut al ocuparii in randul tinerilor in regiunea Nord-Vest. Conf. INSSE (baza de date Tempo Online) nr. elevilor inscrisi in invatamantul profesional si postliceal 2017 a cunoscut o crestere anuala sustinuta la nivelul regiunii NV fata de anul precedent, de la 25084 elevi la 26140 elevi, in contextual unei scaderi drastice a numerului de elevi inmatriculati la nivel national in invatamantul obligatoriu. Aceasta tendinta demonstreasa interesul tot mai crescut orientat spre meseriile tehnice:constructii,turism, alimentatie,textile,etc.Cu toate acestea rata de ocupare in randul absolventilor de la nivel Isced 3 si 4 este sub nivelul potentialului de piata incadrandu-se in trendul national de ocupare.Conf. INSSE, la nivel de 2018 rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani).Conf. INSSE (baza de date Tempo Online)In regiunea NV, nivelul rata de ne-ocupare este de 45,2%.In 2015 rata de ocupare la nivel UE era de 76% in timp ce in Romania era de 74%.Conf. OECD 2016-PISA 2015 Results Excellence and Equity in Education, rata de ocupare a absolventilor cu varsta cuprinsa intre 20 si 34 de ani, la cel mult 3 ani de la absolvire, a cunoscut o evolutie descres. dupa anul 2009,cu o usoara revenire in anul 2015.In cazul absolventilor de invatamant secundar ISCED 3-4, rata de ocupare in 2015 a fost de 59,8%, fata de 69,1% in 2009 si fata de media UE 28 DE 70,9%.Cu o rata a ocuparii absolventilor de 68,1% in anul 2015, pe ansamblul nivelurilor de educatie ISCED 3-8,Romania se plaseaza cu peste 8 puncte procentuale sub media europeana, de 76,9% si departe de tinta de 82%, propusa la nivel european pentru anul 2020; 6. Gradul ridicat de discriminare in randul tinerilor din Romania si lipsa educatiei in promovarea nediscriminarii Lipsa educatiei este considerat de catre 90% din respondenti, motivul principal pentru care oamenii discrimineaza (Studiu - Perceptii si atitudini ale populatiei Romaniei fata de Strategia nationala de prevenire si combatere a discriminarii). In acest scop, activitatea de sustinere a sesiunilor de sensibilizare cu privire la discriminarea socio-profesionala va aborda subiecte relevante pentru obiectivul integrarii pe piata muncii care sa dezvolte aspecte legate de egalitatea de gen la locul de munca, egalitatea de sanse pe piata muncii, metode comportamentale pentru asigurarea principiului nediscriminarii la locul de munca, situatii comune la locul de munca, abordari adecvate in situatii de discriminare. Implicatiile negative ale problemelor identificate asupra grupului tinta rezulta din neimplinirea socio–profesionala a tinerilor prin neadaptarea pe termen lung la cerintele pietei fortei de munca, capacitatea tot mai redusa de a ocupa un loc de munca, respectiv cresterea ratei somajului si a migratiei tinerilor inainte/ dupa absolvire. Implicatiile negative se rasfrang nu doar asupra tinerilor ci si la nivel regional si national, inregistrandu-se indicatori slabi in privinta calitatii invatamantului, a ocuparii in randul tinerilor; a excluziunii sociale si asupra nivelului de calificare a fortei de munca, a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile si a respectarii drepturilor /sanselor egale. Pentru solutionarea acestor probleme proiectul raspunde cu urmatoarele activitati: consilierea individuala si de grup a celor 185 de elevi inclusi in GT; desfasurarea a 185 stagii de practica prin colaborarea cu potentialii parteneri; evaluarea rezultatelor si trasarea directiilor profesionale ale elevilor participanti la interventii; educarea celor 185 de elevi in respectarea si cunoasterea drepturilor privind nediscriminarea si egalitatea de sanse. Valoarea adaugata a prezentului proiect este demonstrata de motivarea participantilor la stagiile de practica prin premierea primilor 81 de elevi desemnati in functie de nota acordata de catre Tutorele de practica la incheierea stagiilor de practica sau in caz de egalitate in functie de ordinea in care au fost acceptati in proiect, motivandu-i astfel sa participe la programul de invatare la locul de munca; punerea la dispozitie a materialelor de lucru si asigurarea experientei practice a elevilor; realizarea sesiunilor de constientizare in domeniul principiilor discriminarii si a egalitatii de sanse;


REZULTATE ASTEPTATE
 1. 1 echipa de proiect angajata, 9 dosare de personal intocmite si arhivate

 2. 24 de intalniri de management sustinute

 3. 1 Management al livrabilelor implementarii proiectului asigurat

 4. 3 planuri realizate: 1 plan de monitorizare, 1plan de raportare,1 plan de management al riscurilor,

 5. 8 Cereri de rambursare si raportari tehnico-financiare intocmite si transmise

 6. 1 plan al achizitiilor de proiect realizat si actualizat permanent

 7. 11 proceduri de achizitii derulate

 8. materiale publicitate realizate si distribuite (3 rollup-uri, 30 afise A3, 500 flyere, 100 mape, 100 pixuri)

 9. 1 Conferinta de lansare organizata

 10. promovarea proiectului pe site-ul web al Liderului realizata

 11. 1 conferinta de finalizare proiect organizata

 12. 1 metodologie de selectie a grupului tinta intocmita si diseminata

 13. 185 de dosare de inscriere ale grupului tinta validate

 14. 185 de persoane selectate pentru participarea la activitati in 20 de luni

 15. 185 de persoane din grupul tinta care au participat la activitatea de informare si consiliere profesionala, 185 de teste individuale de evaluare psihoprofesionala aplicate, 185 de dosare individuale de informare si consiliere profesionala realizate

 16. 185 de persoane din grupul tinta care au participat la sesiuni de sensibilizare cu privire la egalitatea de sanse si nediscriminare

 17. 1 platforma cu 3 module functionala

 18. 1 procedura de organizare a stagiilor de practica intocmita si diseminata

 19. 2 calendare de desfasurare a practicii elevilor

 20. 185 stagii de practica individuale sustinute, 54 premii a cate 1500 de lei oferite

 21. 185 de dosare de practica intocmite, 185 de evaluari efectuateREZULTATE FINALE
Vor fi completate dupa finalizarea proiectului.

ECHIPA DE PROIECT
Manager de proiect: Cristina-Florina Cristea-Deac 
Asistent Manager: Marianina Trandafir
Coordonator Partener: Steluta Racolta
Expert grup tinta: Tudor Racolta
Tutori de practica: Alin G. Diaconu

CONTACT
e-mail: practica.elevi.horeca@gmail.com
telefon: 0786228479
 

ANUNTURI
 • A fost publicata Metodologia de selectie în grupul tinta. Aceasta poate fi consultata AICI. (23.03.2021)
 • A fost publicat Calendarul pentru procesul de selectie grup tinta (sesiunea 1). Acesta poate fi consultat AICI. (23.03.2021)
 • Au fost publicate rezultatele intermediare ale procesului de selectie grup tinta (sesiunea 1). Acestea pot fi consultate AICI. (26.03.2021)
 • A fost publicat Calendarul pentru procesul de selectie grup tinta (sesiunea 2). cesta poate fi consultat AICI. (26.03.2021)
 • Au fost publicate rezultatele finale ale procesului de selectie grup tinta (sesiunea 1). Acestea pot fi consultate AICI. (29.03.2021)
 • Au fost publicate rezultatele procesului de selectie grup tinta (sesiunea 2). Acestea pot fi consultate AICI. (13.04.2021)
 • Au fost publicate rezultatele finale ale procesului de selectie grup tinta (sesiunea 2). Acestea pot fi consultate AICI. (15.04.2021)
 • A fost publicat Calendarul pentru procesul de selectie grup tinta (sesiunea 3). Acesta poate fi consultat AICI. (29.04.2021)
 • A fost publicat Calendarul pentru procesul de selectie grup tinta (sesiunea 4). Acesta poate fi consultat AICI. (06.05.2021)
 • Au fost publicate rezultatele intermediare ale procesului de selectie grup tinta (sesiunea 3). Acestea pot fi consultate AICI (07.05.2021)
 • Au fost publicate rezultatele finale ale procesului de selectie grup tinta (sesiunea 3). Acestea pot fi consultate AICI (09.05.2021)
 • A fost publicat Calendarul pentru procesul de selectie grup tinta (sesiunea 5). Acesta poate fi consultat AICI. (10.05.2021)
 • Au fost publicate rezultatele intermediare ale procesului de selectie grup tinta (sesiunea 4). Acestea pot fi consultate AICI (11.05.2021)
 • Au fost publicate rezultatele finale ale procesului de selectie grup tinta (sesiunea 4). Acestea pot fi consultate AICI (13.05.2021)
 • Au fost publicate rezultatele intermediare ale procesului de selectie grup tinta (sesiunea 5). Acestea pot fi consultate AICI (14.05.2021)
 • Au fost publicate rezultatele finale ale procesului de selectie grup tinta (sesiunea 5). Acestea pot fi consultate AICI (16.05.2021)
 • Au fost publicate Procedura de acordare a premiilor în cadrul concursului:
  ”Learn, Grow, Achieve”
  , precum ?i Calendarul de derulare a procedurii de acordare a premiilor. Acestea pot fi consultate la urmatoarele link-uri: 
  • ?Procedura
  • Calendar                                                                                (14.09.2021)