Axa prioritara: 6.Educatie si competente
 
Obiectiv specific: Cresterea participarii la programe de invatare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din invatamantul secundar si tertiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform Strategiei Nationale pentru Competitivitate (SNC) si din domeniile de specializare inteligenta conform Strategiei Nationale de Cercetare, Dezvoltare si Inovare (SNCDI)
 
Titlul proiectului: STAGII DE PRACTICA IN REGIUNEA NORD-VEST PENTRU ELEVII DIN DOMENIUL TURISMULUI SI ALIMENTATIEI
 
Beneficiar: RCG CONSULTING GROUP SRL
RCG CONSULTING GROUP si-a inceput activitatea in anul 2005. Echipa RCG este caracterizata prin profesionalism, corectitudine, responsabilitate si implicare maxima in proiectele desfasurate. Toate serviciile pe care le oferim detin amprenta noastra, amprenta unei echipe tinere, formata din specialisti.
RCG CONSULTING GROUP este alaturi de clienti in toate fazele pe care le presupune un proces investitional, incepand cu analiza oportunitatii investitiei, identificarea celor mai potrivite surse de finantare, elaborarea proiectului de investitie, prezentarea investitiei finantatorului si obtinerea finantarii, asistenta in domeniul managementului investitiei. RCG CONSULTING GROUP furnizeaza programe de formare profesionala, prin abordari moderne de invatare, cu aplicabilitate imediata.
RCG CONSULTING GROUP detine acreditare sau este in curs de acreditare pentru sustinerea urmatoarelor cursuri: manager de proiect, expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene, expert achizitii publice si competente informatice. In plus, RCG CONSULTING GROUP este acreditat ca furnizor privat de servicii de consiliere si orientare profesionala.
 
Partener: WORLD VISION ROMANIA
Fundatia World Vision Romania este o organizatie neguvernamentala care pune in centrul activitatii sale bunastarea copilului. Suntem parte din marea familie World Vision International, prezenta in aproape 100 de tari din intreaga lume. Lucram cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasa, etnie sau gen.
Credem ca toti copiii, indiferent ca traiesc la sate sau in orase, au dreptul la sanse egale de dezvoltare. De aceea desfasuram programe pe termen lung in comunitati rurale, cu accent pe educatie si protectia copilului, angajament civic, agricultura si antreprenoriat rural.
Aducem nevoile celor mai vulnerabili copii pe agenda publica si militam pentru respectarea drepturilor lor. Propunem solutii de impact, testate in programele noastre, care stim deja ca functioneaza.
 
Cod MySmis: 131806
 
Bugetul total al proiectului este de 2.312.066,32 lei, din care valoarea co-finantarii Uniunii Europene si a Guvernului Romaniei este in valoare de 2.196.463,01 lei. Proiectul se implementeaza in Regiunea Nord-Vest pe o perioada de 24 luni
 
INSCRIERE
I
Daca esti elev la o unitate de invatamant din regiunea Nord-Vest, cu profil TURISM SI ALIMENTA?IE si faci parte din clasele a XI-a, a XII-a LICEU sau clasele a X-a , a XI-a SCOALA PROFESIONALA sau anul I- III SCOALA POSTLICEALA, completeaza formularul de preinscriere.
II
Echipa de proiect va analiza formularul trimis de tine, iar daca indeplinesti conditiile de mai sus, vei fi contactat pentru a-ti pune la dispozitie formularele dosarului de inscriere.
III
Dosarul de inscriere contine:
?      Cerere inscriere
?      Nota informare privind protectia datelor cu caracter personal
?      Declaratia pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari
?      Copie Carte de Identitate elevi si parinti/Alt document doveditor
?      Adeverinta elev cu mentiunea: clasa, specializarea si media generala din anul anterior
Daca ai nevoie de ajutor:
?      scrie-ne pe pagina de Facebook
?      contacteaza un membru din echipa: Andrei 0736389622, Vlad 0744765250
IV
Trimite dosarul completat echipei de proiect pe adresa de e-mail pocu131806@gmail.com scan, fotografiat sau contacteaza echipa de proiect pentru a-l prelua
V
Rezultatele vor fi afisate pe pagina web a proiectului / pagina de Facebook si va fi adus la cunostinta elevilor participanti prin e-mail/telefon.
Completarea locurilor se va face pe baza principiului ,,primul venit, primul servit”, in ordinea depunerii dosarelor si a admiterii etapei de inscriere si selectie.
In cazul în care sunt depuse dosare de inscriere peste numarul de locuri prevazute in proiect, se vor aplica urmatoarele criterii de departajare:
?      elevii din anii terminali;
?      elevii care apartin categoriei de grup tinta: mediul rural si/sau etnie roma;
?      performanaa scolara
 
 
DESPRE PROIECT
  1. DATE GENERALE
SCOP
Cresterea participarii elevilor din invatamantul secundar superior si tertiar non-universitar din regiunea Nord-Vest la programe de invatare la locul de munca si dezvoltarea deprinderilor socio-profesionale prin organizarea de stagii de practica, consiliere si orientare profesionala pentru 185 de elevi din unitatile de invatamant cu profil de turism si alimentatie.
GT
Grupul tinta al proiectului va fi selectat din randul elevilor din regiunea de dezvoltare Nord-Vest care urmeaza cursurile unei unitati de invatamânt cu profil de turism si alimentatie.
?      Elevi de liceu din clasele a XI-a ?i a XII-a
?      Elevi din scolile profesionale clasele a X a ?i a XI-a
?      Elevi din unitatile de invatamant postliceal (toti anii de studiu)
REZULTATE ASTEPTATE
Proiectul asigura urmatoarele rezultate:
•          Elevi certificati ca urmare a proiectului - 139
•          Elevi care isi gasesc un loc de munca - 39
•          Elevi care isi continua studiile – 19
 
  1. NEVOI SI SOLUTII
La demararea proiectului au fost identificate o serie de probleme la nivelul regiunii de implementare, dar si solutii pentru rezolvarea acestora prin intermediul activitatilor proiectului.
•          Nevoia de resurse umane calificate in domeniul turismului ?i alimentatiei  <--> Cre?serea capacitatii de angajabilitate pe piata muncii în randul elevilor din domeniul turism si alimentatie
•          Nevoia de corelare a competentelor dobandite in timpul scolii cu cerintele pietei muncii <--> Dezvoltarea parteneriatului scoala – agent economic
•          Nevoia de consiliere si orientare in cariera a tinerilor <-->  Imbunatatirea nivelului de autocunoastere si de identificare a traseului profesional in functie de rezultatele obtinute
•          Nevoia de pregatire timpurie a tinerilor pentru cerintele pietei fortei de munca <-->  Crearea de parteneriate pe termen lung intre unitatile de invatamant vizate prin proiect si firme din domeniul turismului si alimentatiei
•          Nivelul scazut al ocuparii in randul tinerilor in regiunea Nord-Vest <-->  Dezvoltarea oportunitatilor de invatare la un potential loc de munca
•          Gradul ridicat de discriminare in randul tinerilor din Romania si lipsa educatiei in promovarea nediscriminarii <-->  Sensibilizare privind discriminarea si informare privind egalitatea de sanse
  1. OBIECTIVE SI ACTIVITATI
OBIECTIVE SPECIFICE
?      OS1 - Cresterea capacitatii de integrare pe piata muncii pentru 185 de elevi prin implicarea intr-un program de consiliere si orientare profesionala, respectiv intr-un program de sensibilizare-informare privind nediscriminarea si egalitatea de sanse pe piata muncii pe o perioada de 17 luni
?      OS2 - Facilitarea tranzitiei de la educatie la piata muncii prin implicarea a 185 de elevi intr-un program de practica dezvoltat prin proiect pe o perioada de 19 luni
?      OS3 - Dezvoltarea cooperarii intre unitatile de invatamant cu profil de turism si alimentatie si firme private din domeniu si dezvoltarea deprinderilor elevilor prin dezvoltarea unei platforme online cu 3 module pe o perioada de 20 de luni.
 
ACTIVITATI
?      A1 – Management proiect, implementare monitorizare si raportare
?      A2 – Organizarea procedurilor de achizitii necesare procurarii bunurilor si serviciilor necesare desfasurarii proiectului prevazute in lista achizitiilor
?      A3 – Organizarea activitatilor de informare si publicitate a proiectului
?      A4 - Organizarea si desfasurarea procesului de selectie si validarea Grupului Tinta
?      A5 - Furnizare servicii de consiliere si orientare profesionala pentru elevi
?      A6 – Furnizarea de Servicii de Stagii de Practica
 
  1. BENEFICII
Printre beneficiile asigurate prin proiect se numara:
I.               Consiliere si orientare - sesiuni de workshop pentru grupe de cate aproximativ 6-7 elevi, minim 15 workshop-uri de grup in fiecare an de scolarizare
Activitatea de orientare si consiliere profesionala constituie un ansamblu de servicii acordate persoanelor selectate din grupul tinta care au ca scop:
•          furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor;
•          evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale;
•          dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc de munca, in vederea luarii de catre acesta a deciziei privind propria cariera;
•          instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca.
II.              Sesiuni sensibilizare cu privire la discriminare - sesiuni de tip workshop de grup pentru minim 10-11 elevi din grupul tinta in fiecare an de scolarizare, respectiv un total de minim 18 sesiuni pe toata perioada de implementare a proiectului
Activitatea propune informarea beneficiarilor cu privire la egalitatea de gen la locul de munca, egalitatea de sanse pe piata muncii, etica la locul muncii, metode comportamentale pentru asigurarea principiului nediscriminarii la locul de munca, situatii comune la locul de munca, abordari adecvate in situatii de discriminare.
III.             Acces platforma online
Platforma contine 3 module:
•          Primul este dedicat intaririi legaturii dintre angajatori si elevi/parinti/cadre didactice. In acest sens, platforma permite incarcarea ofertelor de programe de invatare la locul de munca (practica, internship, traineeship etc.) de catre organizatii private, precum si a disponibilitatii si nevoii elevilor de a participa la astfel de programe. Astfel, angajatorii si elevii/cadrele didactice responsabile se vor putea contacta reciproc cu scopul de a stabili aspectele unei eventuale colaborari. Platforma va respecta toate prevederile in vigoare cu privire la protectia datelor cu caracter personal.
•          Cel de-al doilea modul are ca scop cresterea angajabilitatii elevilor prin permiterea incarcarii in sistem a unor cursuri (in formate digital si online) de dezvoltare personala si profesionala. Furnizorii de cursuri asigura conformitatea legala si educationala a cursurilor, precum si o modalitate de comunicare cu elevii si persoanele care vor sa urmeze aceste cursuri. De asemenea, cursurile ofera o modalitate de testare a cunostintelor si un calificativ final care sa demonstreze absolvirea acestora.
•          Al treilea modul vine in sprijinul elevilor care vor sa isi dezvolte abilitatile antreprenoriale, oferind resurse in acest domeniu, precum: informatii de baza despre crearea unui plan de afaceri, informatii legale cu privire la infiintarea unei firme, metode de dezvoltare a unei afaceri, obtinerea de surse de finantare etc. Se asigura un mod de comunicare intre utilizatorii acestui modul si un responsabil care sa raspunda la posibile intrebari si sa sustina initiativele antreprenoriale ale elevilor.
IV.            Stagii de practica
•          organizarea de intalniri initiale cu grupurile de elevi alocati in vederea comunicarii drepturilor si obligatiilor acestora si a discutarii aspectelor privind raportarea activitatii lor.
•          instruirea practica a elevilor, prezentarea metodelor de lucru si a normelor de siguranta, asistarea acestora in desfasurarea activitatilor din cadrul stagiilor
Stagiile propriu-zise se vor desfasura in conformitate cu calendarele scolare aferente unitatilor de invatamant vizate prin proiect, precum si cu activitatea agentilor economici parteneri de practica. In acelasi timp, stagiile de practica se vor desfasura la organizatii partenere care deruleaza in mod curent activitati economice in concordanta cu programa de practica. Durata stagiilor de practica va fi minim cea preva?zuta? i^n planurile de i^nva?t?a?ma^nt pentru fiecare calificare profesionala?/specializare si conform metodologiilor specifice.
 
ECHIPA
Manager Proiect – Onea Mihaela
Coordonator partener – Groza Iulia
Expert Grup Tinta – Hodis Ionut
Manager Financiar – Balog Raluca
Tutore Practica 1 – Fleser Vlad
Tutore Practica 2 – Hint Raluca
Asistent Manager – Visan Andrei
 
CONFIDENTIALITATE
Ne luam angajamentul de a va pastra datele cu caracter personal în conditii de siguranta si securitate.
Incepând cu data de 25 mai 2018 se aplica Regulamentul (UE) 2016/679 privind protec?ia persoanelor fizice în ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal ?i privind libera circula?ie a acestor date.
Prezenta informare explica modul în care WORLD VISION ROMANIA ?i RCG CONSULTING GROUP SRL, cu sediile principale în Municipiul Bucuresti, str. Rotasului nr. 7, sector 1, respectiv Municipiul Cluj-Napoca , str. Ion Andreescu nr. 1, jud. Cluj în calitate de operatori de date cu caracter personal, prelucreaza datele cu caracter personal cu privire la persoana dumneavoastra care sunt colectate la momentul înscrierii ?i/sau pe parcursul desfa?urarii evenimentului.
Datele cu caracter personal prelucrate
Colectam, stocam ?i folosim datele dumneavoastra cu caracter personal care includ informa?iile dumneavoastra personale precum: numele, adresa, numarul de telefon, adresa de e-mail, func?ia, semnatura.
Scopul prelucrarii
Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate în urmatoarele scopuri:
(a)  numele dvs., numarul de telefon ?i adresa de e-mail vor fi folosite pentru a va contacta în vederea prezentarii unor noi oferte de formare profesionala ?i perfec?ionare care v-ar putea interesa;
(b) numele ?i prenumele, adresa, numarul de telefon, dar ?i semnatura dvs., vor fi folosite pentru încheierea contractului de formare profesionala, pentru emiterea documentelor de facturare, ?i pentru emiterea certificatelor de participare eliberate în urma participarii dvs. la programele noastre de formare;
(c) numele ?i prenumele, dar si semnatura vor fi folosite ?i pentru eviden?ele necesare firmei, inclusiv cele contabile.
Care este temeiul de prelucrare a acestor date
Temeiul pentru care colectam ?i administram datele dvs. personale este în primul rând consim?amântul dvs., acordat cu prilejul completarii formularului de înscriere, prin solicitarea de a participa la cursurile ?i/sau evenimentele organizate de asociatia Worls Vision Romania. Totodata, temeiul este unul contractual, ?i are la baza raportul comercial care a luat na?tere între dvs. ?i firma organizatoare a evenimentului, prin înscrierea la cursul sau evenimentul organizat, dar ?i/sau un temei legal ?i un temei legitim, necesar ?i indispensabil desfa?urarii activita?ilor comerciale ?i economice ale asociatiei World Vision Romania, prevazut de Regulament.
Metodele, locul de prelucrare ?i locul de stocare a datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu principiile legalita?ii, echita?ii ?i transparen?ei.
Va asiguram ca am luat ?i pastram masurile de securitate, tehnice ?i organizatorice corespunzatoare care sa asigure un nivel de securitate adecvat riscului privind accesul neautorizat ?i distrugerea, pierderea, modificarea ?i dezvaluirea neautorizata a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod.
Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate manual sau electronic prin intermediul unor instrumente tehnice care sa asigure securitatea ?i confiden?ialitatea datelor.
Datele dvs. prelucrate sunt stocate la sediul nostru social ?i/sau la sediul oricaror colaboratori externi în calitate de parte ter?a carora le încredin?am stocarea datelor cu caracter personal cum ar fi societatea de contabilitate care ?ine gestiunea contabila a societa?ii. De asemenea vom stoca datele ?i în cloud care asigura confiden?ialitatea ?i securitatea adecvata a datelor prin criptarea acestora.
Vom prelucra numai datele cu caracter personal necesare pentru scopurile de mai sus. Persoanele autorizate sa prelucreze datele vor ?terge imediat sau vor anonimiza datele cu caracter personal care nu sunt necesare în scopurile de mai sus.
Perioada de pastrare a datelor
Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi pastrate de noi pe întreaga durata a colaborarii ?i pe o perioada ulterioara acesteia dar nu mai mult de 10 ani, ?i anume pentru îndeplinirea obliga?iilor legale specifice pentru arhivarea ?i pastrarea obligatorie a documentelor pentru anumite perioade de timp.
Diseminarea, distribuirea ?i comunicarea datelor
Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi diseminate numai în masura în care este necesar pentru ca partenerii de proiect sa îndeplineasca obliga?iile prevazute de lege sau regulamente ?i/sau sa î?i îndeplineasca obliga?iile care ii revin în calitate de agent economic.
Datele dumneavoastra pot fi prelucrate de angaja?ii no?tri autoriza?i sa prelucreze datele în scopurile men?ionate mai sus. De asemenea, datele dumneavoastra pot fi prelucrate de catre persoanele autorizate sa între?ina ?i sa dezvolte sistemul informatic al grupului, de catre societa?ile care furnizeaza servicii informatice ?i electronice sau de stocare, sau de contabilitate, ?i de alte societa?i din cadrul asociatiei World Vision Romania sau RCG Consulting, în acelea?i scopuri, în calitate de procesatori de date cu caracter personal ?i pentru perioada strict necesara pentru a furniza astfel de servicii.
De asemenea, datele dumneavoastra pot fi distribuite autoritatilor, în cazul în care sunt solicitate in baza unui temei legal.
Entita?ile/persoanele fizice men?ionate mai sus vor ac?iona în calitate de operatori autonomi de date cu caracter personal sau, dupa caz, de procesatori de date cu caracter personal.
 
Lista acestor persoane/entita?i este pastrata la zi ?i este disponibila la cerere.
Dreptul de a accesa, actualiza, corecta ?i completa datele dumneavoastra, de a obiecta cu privire la prelucrare ?i de a depune reclama?ii
Ave?i dreptul de a ob?ine confirmarea existen?ei sau inexisten?ei prelucrarii datelor cu caracter personal referitoare la persoana dumneavoastra.
De asemenea, ave?i dreptul de a fi informat cu privire la urmatoarele:
?      originea datelor cu caracter personal;
?      scopul ?i metodele de prelucrare a datelor;
?      rationamentul aplicat datelor prelucrate electronic;
?      identitatea operatorului de date cu caracter personal ?i a procesatorilor de date cu caracter personal;
?      identitatea persoanelor sau categoriilor de persoane carora li se pot transmite datele dumneavoastra cu caracter personal, sau care ar putea ob?ine datele dumneavoastra în calitate de reprezentan?i desemna?i ai societa?ii noastre.
De asemenea, ave?i dreptul de a:
?      cere actualizarea, corectarea ?i completarea datelor dumneavoastra cu caracter personal;
?      cere limitarea prelucrarii la obiectul consim?amântului pe care l-a?i acordat prin acceptarea prezentei informari;
?      cere ?tergerea, anonimizarea sau blocarea oricaror date cu caracter personal prelucrate ilegal;
?      solicita o declara?ie prin care sa se ateste faptul ca persoanele/societa?ile carora le comunicam sau diseminam datele dumneavoastra cu caracter personal au fost informate ?i li s-au dat toate informa?iile cu privire la realizarea oricarora din cererile de la punctele (a) ?i (b) de mai sus, cu excep?ia cazului în care acest lucru se dovede?te a fi imposibil sau a presupune un efort care este în mod clar dispropor?ionat fa?a de dreptul care trebuie protejat;
?      ob?ine, într-un format utilizat în mod obi?nuit ?i lizibil de dispozitive electronice, datele cu caracter personal pe care ni le-ati transmis.
De asemenea, ave?i dreptul de a obiecta, par?ial sau în totalitate, cu privire la:
– prelucrarea, din motive legitime, a datelor dumneavoastra cu caracter personal, inclusiv a datelor relevante pentru scopurile în care au fost colectate;
– prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal pentru a va prezenta noile oferte în domeniul formarii profesionale ?i perfec?ionarii.
 
Pentru a va exercita drepturile de mai sus, va rugam sa contacta?i prin e-mail Responsabilul nostru cu protec?ia datelor la adresa de e-mail: office@rcgconsulting.ro
 
În cazul în care crede?i ca noi sau o persoana/societate careia i-am comunicat datele dumneavoastra cu caracter personal v-a încalcat drepturile, pute?i depune o plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal având adresa în Bucure?ti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Romania ?i la alte autorita?i competente de supraveghere.
 
Informa?iile de contact ale Operatorului de date cu caracter personal ?i ale Responsabilului cu protec?ia datelor
Asociatia World Vision Romania si RCG Consulting ac?ioneaza în calitate de Operatori de date cu caracter personal pentru datelor dumneavoastra cu caracter personal, al caror sedii sociale principale sunt la adresele: Municipiul Bucuresti, str. Rotasului nr. 7, sector 1, respectiv Municipiul Cluj-Napoca , str. Ion Andreescu nr. 1, jud. Cluj. Pentru a ne contacta cu privire la aceste drepturi, va rugam sa ne transmite?i un e-mail la adresa office@rcgconsulting.ro
 
În cazul în care ave?i nevoie de mai multe informa?ii cu privire la modul în care va pute?i exercita drepturile de mai sus, va rugam sa ne contacta?i la adresa de e-mail indicata.
 
Formularul de consim?amânt
Dupa ce am primit ?i am citit prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (furnizata în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (UE) 2016/679), sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal în scopurile ?i temeiurile anterior men?ionate.
 
Am luat la cuno?tin?a ?i am în?eles deplin prezenta informare.
 
CONTACT
RCG Consulting Group – Municipiul Cluj-Napoca , str. Ion Andreescu nr. 1, jud. Cluj; office@rcgconsulting.ro