Stagii de practica in domeniul turismului si alimentatiei pentru elevii din regiunea Nord-Vest,
cod MySMIS 131217
Beneficiar: RCG CENTRUL DE CONSULTANTA NORD VEST IN MANAGEMENT SI ACHIZITII SRL
Valoare proiect: 2.058.942,20 lei, din care cofinantare UE 1.955.995,09 lei
Obiectivul proiectului: Cresterea participarii elevilor din invatamantul secundar superior si tertiar non-universitar din regiunea Nord-Vest la programe de invatare la locul de munca si dezvoltarea deprinderilor socio-profesionale prin organizarea de stagii de practica, consiliere si orientare profesionala pentru 185 de elevi din unitatile de invatamant cu profil de turism si alimentatie.
 
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman.
 


Po?i consulta metodologia de selec?ie în grupul ?inta pe proiectul ”Stagii de practica în domeniul turismului ?i alimenta?iei pentru elevii din regiunea Nord-Vest”, ID 131217, apasand AICI.