Posturi Disponibile

RCG Consulting Group angajeaza consultant fonduri europene.
Candidatul ideal:
Experienta 3 ani in depunerea si implementarea proiectelor europene POSCCE, P.O.R, P.N.D.R, POSDRU;
Experienta de lucru în echipe complexe
Abilitati de lucru cu documentatiile specifice domeniului 
Abilitati de lucru cu computerul (Word, Excel, Power Point, Microsoft Project)
Cunoasterea principalelor linii de finantare europene;
Experienta in redactarea aplicatiilor pentru fonduri europene;
Capacitatea de a dezvolta relatii, empatie;
Persoana organizata, dinamica, si rezistenta la stres;
Bun coordonator si o buna capacitate de comunicare;
Persoana responsabila;

Cerinte:
- Coordonare echipe de proiect
- Redactarea proiectelor de finantare
- Mentinerea si dezvoltarea relatiilor cu clientii pe perioada implementarii proiectelor
- Identificarea oportunitatilor de finantare
- Ofera consultanta pentru realizarea de proiecte finantabile din diverse programe de finantare;
- Analizeaza incadrarea aplicatiei in linia de finantare optima;
- Elaboreaza cereri de finantare, bugete, analize cost-beneficiu si alte anexe prevazute in Ghidurile Solicitantului;
- Participa la intalnirile de evaluare;
- Raspunde la solicitarile de completare a documentatiei.
- Monitorizarea implementarii proiectelor- Raportari periodice fata de managerii generali referitoare la stadiul implementarii proiectului
- Raportarea finala si evaluarea modului de indeplinire a obiectivelor propuse
- Planificarea proiectelor prin corelarea necesitatilor investitionale ale clientilor nostri cu cerintele programelor de finantare pentru a identifica cel mai potrivit program de finantare pentru fiecare client
- Pregatirea si prezentarea proiectului catre autoritatile finantatoare pentru a fi aprobat si finantat
- Asigurarea legaturii dintre clientii nostri si autoritatile finantatoare pe de o parte si intre clienti si celelalte parti implicate in implementarea proiectului (autoritati locale, furnizori)
- Monitorizarea modului de indeplinire a obligatiilor asumate de catre clientii nostri prin contractele de finantare

Oferta (bonusuri, beneficii)-Salariu motivant, Telefon mobil, Comisioane de succes.

CV-urile se transmit la adresa marketing@rcgconsulting.ro.